At a glance
Investors
Mission & values
Press & Media
Business model
Careers
UniCredit Worldwide
UniCredit Factsheet
Careers
Misja i Strategia

Misja

 

Naszą działalność leasingową dedykujemy wsparciu finansowemu sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Stanowi on główne źródło dochodu gospodarki narodowej. Lokując środki pieniężne w działalności gospodarczej naszych klientów pracujemy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o partnerstwo i wzajemne korzyści.

 

Dynamicznie rozwijamy nowoczesne kanały dystrybucji umożliwiające wielostronny dostęp do oferowanych usług, takich jak e-leasing i sprzedaż bezpośrednia.

 

Pekao Leasing jest częścią grupy Uni Credit, będącej jednym z 10 największych zrzeszeń bankowych Europy. Uni Credit wspiera działalność gospodarczą przedsiębiorców ciesząc się zaufaniem ponad 40 milionów klientów.

Pekao Leasing należy do Związku Polskiego Leasingu, który zrzesza 29 firm leasingowych oraz Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów. ZPL jest członkiem Leaseurope - organizacji zrzeszającej 46 związków z 34 krajów Europy.

 

Strategia

 

Nasza strategia opiera się na dwóch głównych filarach:

1. Wyjście naprzeciw przedsiębiorcy.
    
Wspieramy firmy poprzez doradztwo w znajdowaniu korzystnych rozwiązań kredytowych o zminimalizowanym ryzyku finansowym.

2. Szeroki dostęp do środków finansowych dla firm.

Finansujemy inwestycje przedsiębiorstw w możliwie szerokim zakresie w celu ich stałego rozwoju i budowy potencjału kredytowego.

 

Oba elementy strategii Pekao Leasing są dla nas priorytetowe i biorą jednoczesny udział w naszych działaniach wobec Klientów. Firmy korzystające z naszej oferty leasingowej cenią nas za elastyczność w finansowaniu oraz wsparcie merytoryczne.

 
 
x