Misja i Strategia

Misja

 

Naszą działalność leasingową dedykujemy wsparciu finansowemu sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Stanowi on główne źródło dochodu gospodarki narodowej. Lokując środki pieniężne w działalności gospodarczej naszych klientów pracujemy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o partnerstwo i wzajemne korzyści.

 

Dynamicznie rozwijamy nowoczesne kanały dystrybucji umożliwiające wielostronny dostęp do oferowanych usług, takich jak e-leasing i sprzedaż bezpośrednia.

 

Pekao Leasing jest częścią grupy Banku Pekao S.A., będącego jedną z największych instytucji finansowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Pod względem siły kapitałowej mierzonej współczynnikiem wypłacalności Bank Pekao jest jedną z najsilniejszych pod względem kapitałowym instytucji finansowych w Europie a w Polsce znajduje się w czołówce dużych banków.

Pekao Leasing należy do Związku Polskiego Leasingu, który zrzesza 29 firm leasingowych oraz Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów. ZPL jest członkiem Leaseurope - organizacji zrzeszającej 46 związków z 34 krajów Europy.

 

Strategia

 

Nasza strategia opiera się na dwóch głównych filarach:

1. Wyjście naprzeciw przedsiębiorcy.
    
Wspieramy firmy poprzez doradztwo w znajdowaniu korzystnych rozwiązań kredytowych o zminimalizowanym ryzyku finansowym.

2. Szeroki dostęp do środków finansowych dla firm.

Finansujemy inwestycje przedsiębiorstw w możliwie szerokim zakresie w celu ich stałego rozwoju i budowy potencjału kredytowego.

 

Oba elementy strategii Pekao Leasing są dla nas priorytetowe i biorą jednoczesny udział w naszych działaniach wobec Klientów. Firmy korzystające z naszej oferty leasingowej cenią nas za elastyczność w finansowaniu oraz wsparcie merytoryczne.

 
 
x