Prezes Zarządu „PEKAO LEASING” Sp. z o. o.

Od lutego 2020 r. w Grupie Pekao.

Zarządzał biznesem w finansach, doradztwie oraz przemyśle, w Polsce i zagranicą.

W latach 2011-2019 w Grupie Santander (ex. BZWBK), jako Prezes Zarządu Santander Leasing SA oraz innych spółek zależnych Grupy Santander.

Wcześniej związany z Grupą Credit Agricole (2008-2010), a wcześniej Grupą Det Norske Veritas (1998-2008), gdzie w latach 2006-2008 zarządzał projektami w Europie, na Dalekim Wschodzie i Ameryce Południowej; w latach 2003-2005 zarządzał biznesem w Hiszpanii i Portugalii jako Country Head Industry DNV Iberia, a w latach 1998-2003 jako Country Head Industry w Polsce.

W okresie 1996-1998 był jednym z dyrektorów zarządzających restrukturyzacją post-akwizycyjną w polskiej części szwedzkiej Grupy Trebruk (obecnie Arctic Paper S.A.).

Włada językiem angielskim i hiszpańskim.

Szymon Kamiński uprawiał sporty wyczynowe, w tym pływanie, a następnie żeglarstwo regatowe.