Członek Zarządu „PEKAO LEASING” Sp. z o. o.

Od września 2018 r. w spółce „PEKAO LEASING” Sp. z o. o. jako Dyrektor Zarządzający obszarem finansów i operacji. W latach 2017-2018 związany z Lionbridge, amerykańską korporacją z sektora usług B2B i nowoczesnych technologii, gdzie pełnił m.in. rolę CFO polskiego oddziału. Wcześniej, przez ponad 4 lata, odpowiadał za globalne operacje skarbowe banku wewnętrznego korporacji SONY, zarządzał zespołami w Polsce i Azji. W latach 2002 – 2013 związany z Grupą ING, absolwent Programu Rozwoju Kadr Managerskich. W ramach pracy w Grupie ING, przez ponad 8 lat związany był ze spółką ING Lease (Polska) Sp. z o.o., w której odpowiadał m.in. za finanse, operacje i IT, wprowadzał szereg usprawnień i optymalizacji, wdrażał robotyzację w procesach, nowoczesne narzędzia raportowe i IT oraz – jako Dyrektor Programu – uruchomił w spółce projekt zmiany głównego systemu operacyjnego. W Grupie ING pracował również w projektach poza obszarem leasingu, np. prowadził Project Office wdrożenia Bazylei II w banku, wdrażał normę zarządzania jakością w spółce CFM, wspierał wdrażanie nowego modelu sprzedaży dla Agentów w Nationale Nederlanden TUnŻ.
Jest absolwentem Informatyki i Ekonometrii na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego (praca z zakresu konstrukcji produktu ubezpieczenia kosztów leczenia) i studiów podyplomowych dla dyrektorów finansowych Akademii L.Koźmińskiego. W 2008 r. ukończył szkolenia ACCA i pozostaje członkiem tej organizacji, obecnie w statusie Fellow.