Prezes Zarządu „PEKAO LEASING” Sp. z o. o.

Od marca 2019 r. pełni funkcję Prezes „PEKAO LEASING” Sp. z o.o. odpowiadając za obszary:  innowacji i produktów, sprzedaży, prawny, zasobów ludzkich, ubezpieczeń oraz administracji i zakupów.

Od 2018 roku była członkiem zarządu „PEKAO LEASING” Sp. z o.o. odpowiedzialnym za obszar finansów, HR i prawny. Od 2016 roku związana z największą grupą finansową w Europie Środkowo-Wschodniej – PZU, gdzie pełniła funkcję dyrektora, doradcy Zarządu oraz członka Zarządu Fundacji PZU. Była zaangażowana w projekty mające na celu zwiększenie efektywności Grupy PZU, w tym w strategiczny projekt przejęcia Banku Pekao S.A. przez PZU SA i Polski Fundusz Rozwoju. Zasiadała również w Radach Nadzorczych: Polskiej Fundacji Narodowej, Pekao Financial Services Sp. z o.o. oraz „PEKAO LEASING” Sp. z o.o. Pracowała w Urzędzie m.st. Warszawy, Kancelarii Prezydenta RP oraz Biurze Bezpieczeństwa Narodowego oraz brała udział w międzynarodowych programach. W ciągu siedemnastu lat pracy zawodowej zdobyła bogate doświadczenie w zakresie zarządzania, realizacji projektów, reorganizacji i budowania relacji z partnerami. Zna język hiszpański i angielski. 
Marta Wolańska ukończyła prawo na Uniwersytecie Warszawskim, na Wydziale Prawa i Administracji. Ukończyła również Podyplomowe Studia Menadżerskie w Szkole Głównej Handlowej broniąc pracę dotyczącą strategii rozwoju spółki leasingowej.