Dzięki programowi unijnemu COSME (Program ramowy na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw), możemy zapewnić naszym Klientom lepszy dostęp do finansowania. Taką możliwość dają nam oferowane przez EFI (Europejski Fundusz Inwestycyjny) gwarancje. Są one udzielane w ramach programu COSME oraz Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych („EFSI”) ustanowionego na mocy Planu Inwestycyjnego dla Europy. EFSI ma na celu wspieranie finansowania i wdrażania inwestycji produkcyjnych w Unii Europejskiej oraz zapewnienie lepszego dostępu do finansowania.
Możliwość dodatkowego zabezpieczenia transakcji
Gwarancja jest bezpłatna
Możliwość obniżenia udziału własnego
Możliwość wydłużenia okresu finansowania
Możliwość otrzymania wyższego limitu finansowania
Zwiększone szanse start-upów

Oferta dopasowana do Twoich potrzeb.

Zapytaj o ofertę

FORMULARZ

Jaki przedmiot chcesz sfinansować ?
Komentarz

All fields marked with an asterisk (*) are required.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.