Dostęp 24 godziny na dobę do informacji o Twoim Leasingu

Portal Klienta to samoobsługowa platforma, na której prezentowane są wszystkie najważniejsze informacje o umowach leasingu zawartych z PEKAO LEASING. Zachęcamy do logowania!

Informacje o umowach w jednym miejscu
Składanie wniosków online
Faktura dostępna 24h

Jak uzyskać dostęp do portalu?

1

Podpisz umowę leasingu

Dostęp do portalu uzyskujesz, posiadając czynną umowę leasingu, zawartą w dowolnym momencie

2

Zarejestruj się

Wypełnij formularz

3

Korzystaj z systemu

Zyskujesz nieograniczony dostęp do informacji oraz możliwość zarządzania umowami w dogodnym dla Ciebie momencie

PORTAL KLIENTA - zobacz jak prosta jest rejestracja
 • Portal Klienta

  • Portal Klienta jest platformą komunikacji z Klientem, na której prezentowane są dane dotyczące umów zawartych miedzy Państwem, a PEKAO LEASING. Przy pomocy Portalu Klienta:

   • złożysz wniosek,
   • zobaczysz dane o umowie (m.in.: harmonogramy, informacje o przedmiocie, dacie zakończenia leasingu),
   • pobierzesz e-faktury, harmonogramy, potwierdzenie salda,
   • sprawdzisz stan rozliczeń,
   • znajdziesz informacje o zakończeniu umowy.
 • e-Faktura

  • e-Faktura - wygodne i bezpieczne zarządzanie Twoimi dokumentami księgowymi.

   • szybkość dotarcia do odbiorcy - e-Faktura jest dostępna zaraz po wygenerowaniu,
   • bezpłatny dostęp do usługi - bez ponoszenia dodatkowych kosztów, 
   • gwarancja bezpiecznego dostarczenia - przesyłana na konkretnie wskazany adres e-mail lub zamieszczana na Portalu Klienta,
   • ochrona środowiska - e-Faktura zastępuje fakturę papierową i tym samym pozwala na oszczędność papieru. 

   Wypełnij zgodę i wyślij ją do PEKAO LEASING: 

   • za pośrednictwem formularza kontaktowego,
   • pocztą elektroniczną na adres mailowy: efaktura@pekaoleasing.com.pl

   Do pobrania:

   e-faktura- zgoda klienta

   e-faktura- zgoda klienta
   Pobierz plik

   e-faktura- zmiana danych

   e-faktura- zmiana danych
   Pobierz plik

   e-faktura- wycofanie zgody

   e-faktura- wycofanie zgody
   Pobierz plik
 • Polecenie zapłaty

  • Polecenie zapłaty polega na realizowaniu płatności na rzecz PEKAO LEASING w umownych terminach. Jest usługą przypominającą zlecenie stałe, ale ma istotną dodatkową zaletę: doskonale sprawdza się w przypadku różnych kwot oraz różnych tytułów płatności. 
   • my inicjujemy transakcję, dbamy o jej poprawność, tj. kwotę, termin i tytuł płatności – Ty zapewniasz w terminie odpowiednie środki na Twoim rachunku bankowym,
   • eliminujesz pomyłki przy płatnościach,
   • oszczędzasz czas,
   • zapewniasz sobie terminowe płatności.
   Polecenie zapłaty to bezpieczna usługa:
   • w przypadku jakichkolwiek wątpliwości jesteś uprawniony do odwołania pojedynczej płatności w terminie:
    • 30 dni kalendarzowych od dnia obciążenia rachunku - w przypadku osób fizycznych niewykonujących działalności gospodarczej,
    • 5 dni roboczych od dnia obciążenia rachunku - w przypadku pozostałych Klientów,
   • została uregulowana prawnie w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. 1997 nr 140 poz. 939 z późniejszymi zmianami),
   • przysługuje Ci prawo rezygnacji z polecenia zapłaty w dowolnym momencie.
   W celu aktywowania polecenia zapłaty wypełnij formularz „Zgoda na obciążanie rachunku” (wersja elektroniczna lub wersja papierowa) i prześlij go na adres:
   PEKAO LEASING Sp. z o.o.
   ul. Żubra 1
   01-066 Warszawa
   z dopiskiem „Polecenie zapłaty”
   Pamiętaj, aby uzupełnić obie części formularza (część przeznaczoną dla wierzyciela, tj. Pekao Leasing  oraz część przeznaczoną dla banku dłużnika, tj. banku prowadzącego Twój rachunek, poprzez który będzie realizowane polecenie zapłaty).
 • Terminowe zakończenie umowy

  • 30 dni przed terminem zakończenia Umowy Leasingu wyślemy do Ciebie informację z przypomnieniem o zbliżającym się terminie zakończenia umowy. 
   W celu terminowego zakończenia umowy leasingu niezbędne jest: 

   • dokonanie wpłaty ceny wykupu,
   • uregulowanie wszystkich należności wymaganych na dzień wykupu,
   • posiadanie polisy ubezpieczeniowej przedmiotu leasingu ważnej na dzień sprzedaży.

   Faktura sprzedaży, która przenosi prawo własności na Twoją firmę zostanie wystawiona po zaksięgowaniu na rachunku PEKAO LEASING płatności za wykup przedmiotu pod warunkiem braku zaległości w płatnościach. 

   Przypominamy, że po wykupieniu przedmiotu leasingu należy:

   • dokonać cesji polisy ubezpieczeniowej,
   • przerejestrować pojazd w Wydziale Komunikacji.
 • Moduł leasingowy

  • Obsługujemy Twoją umowę on-line.

   • masz dostęp do przeglądu umów leasingu,
   • możesz sprawdzić harmonogram opłat,
   • dokonasz płatności leasingowych z poziomu modułu,
   • wysyłaj do nas wiadomości,
   • otrzymuj od nas wiadomości komunikaty w jednym miejscu,
   • zarządzaj swoimi finansami z jednego miejsca!,
   • poproś Doradcę o uruchomienie modułu leasingowego w PekaoBIZNES24 lub w PekaoFirma24.
Zadzwoń w razie wypadku lub kolizji tel.:   22 54 82 444  
Nasi specjaliści są do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -18:00.
Dla kogo?
Niezależnie, gdzie masz ubezpieczony pojazd oraz w jakim zakładzie ubezpieczeń chcesz likwidować szkodę zawsze zadzwoń do Centrum Obsługi Szkód dla klientów Pekao Leasing a otrzymasz:
 • Profesjonalne wsparcie w procesie likwidacji szkody
 • Prosty i skrócony proces naprawy pojazdu
Korzyści dla Klientów Pekao Leasing z naprawy pojazdu w warsztacie współpracującym z Pekao Leasing:
 • Pekao Leasing pokrywa 100% VAT-u z faktury za naprawę pojazdu po zapłacie kwoty netto przez zakład ubezpieczeń likwidujący zgłoszoną szkodę na pojeździe,
 • Po zgłoszeniu szkody do Centrum Obsługi Szkód korzystający nie musi zgłaszać szkody do zakładu ubezpieczeń,
 • Jeśli naprawa pojazdu będzie trwała dłużej niż 1 dzień korzystający otrzymuje do dyspozycji pojazd zastępczy (osobowy),
 • Bezgotówkowa naprawa pojazdu,
 • Korzystający nie musi występować o upoważnienie do odbioru odszkodowania na rzecz warsztatu do Pekao Leasing,
 • Brak opłat za wydanie upoważnienia do likwidacji szkody dla warsztatu współpracującego z Pekao Leasing
 • 2-letnia gwarancja warsztatu na naprawione elementy,
 • Warsztaty gwarantują szybkie terminy napraw, wysoką jakość usługi i minimum formalności.
 • Przy naprawie pojazdu w warsztacie rekomendowanym przez Pekao Leasing monitoring i nadzór przebiegu naprawy przez naszego opiekuna szkody
 
 
Kliencie, przysługuje Ci prawo do złożenia reklamacji. Reklamacje możesz składać:
 • za pośrednictwem portalu Klienta
 • poprzez formularz kontaktowy 
 • wysyłając wiadomość na adres reklamacje@pekaoleasing.com.pl
 • telefonicznie 22 54 82 100,
 • pisemnie za pośrednictwem  operatora pocztowego na adres: PEKAO LEASING Sp. z o. o. ul. Żubra 1, 01-066 Warszawa, z dopiskiem „reklamacja”
Treść reklamacji.
Reklamacja powinna zawierać:
 • opis zdarzenia, którego dotyczy,
 • wyraźne wskazanie roszczenia Klienta względem PEKAO LEASING
Terminy udzielania odpowiedzi na zgłoszenia/reklamacje oraz zasady rozpatrywania zgłoszeń/reklamacji klientów, do których ma zastosowanie ustawa z dnia 5 sierpnia 2015r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym („Ustawa”).
Finansujący udziela pisemnej odpowiedzi na reklamację bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym niż 30 dni, a w przypadkach skomplikowanych - nie dłużej niż 60 dni.
Odpowiedź na reklamację ma charakter pisemny, chyba że uzgodniono z Klientem formę udzielenia odpowiedzi za pośrednictwem  poczty elektronicznej na wskazany przez Klienta adres mailowy.

Informacja o procedurze składania i rozpatrywania reklamacji dla osób fizycznych.pdf

Ostatnia data aktualizacji 18.10.2019

Pobierz