Siedziba rejestrowa

00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 53/57
KRS: 0000000867
NIP: 712-10-16-682, BDO 000030927
Kapitał zakładowy w wysokości: 241.588.600,00 złotych.
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
"PEKAO LEASING" Sp. z o.o. jest Spółką zależną od Banku Pekao S.A.

 

Centrala

00-609 Warszawa, Al. Armii Ludowej 26
tel.: +48 22 548 21 00
fax: +48 22 548 21 10

Szymon Kamiński

Prezes Zarządu „PEKAO LEASING” Sp. z o. o.

Od lutego 2020 r. pełni funkcję Prezesa „PEKAO LEASING” Sp. z o.o.Więcej

Maciej Kijo

Członek Zarządu „PEKAO LEASING” Sp. z o. o.

Od czerwca 2019 r. Członek Zarządu CRO „PEKAO LEASING” Sp. z o.o. odpowiedzialny za obszar zarządzania ryzykiem.Więcej

Bartosz Węsierski

Członek Zarządu „PEKAO LEASING” Sp. z o. o.

Od czerwca 2019 r. pełni funkcję Członka Zarządu CFO „PEKAO LEASING” Sp. z o.o. odpowiadając za obszar finansów i operacji.Więcej

Tomasz Styczyński

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Marcin Gadomski

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Tomasz Kubiak

Członek Rady Nadzorczej

Magdalena Zmitrowicz

Członek Rady Nadzorczej

Piotr Górski

Członek Rady Nadzorczej

Marek Majsak

Członek Rady Nadzorczej

Małgorzata Zając - Rzosińska

Członek Rady Nadzorczej