Siedziba rejestrowa

01-066 Warszawa, ul. Żubra 1
KRS: 0000000867
NIP: 712-10-16-682, BDO 000030927
Kapitał zakładowy w wysokości: 241.588.600,00 złotych.
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
PEKAO LEASING Sp. z o.o. jest Spółką zależną od Banku Pekao S.A.

 

Centrala

01-066 Warszawa, ul. Żubra 1
tel.: +48 22 548 21 00
fax: +48 22 548 21 10

Krzysztof Zgorzelski

Prezes Zarządu PEKAO LEASING Sp. z o. o. Chief Executive Officer (CEO)

Od kwietnia 2022 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu, odpowiedzialny za obszary operacji, finansów, IT, kapitału ludzkiego oraz marketingu i PR.Więcej

Maciej Kijo

Członek Zarządu PEKAO LEASING Sp. z o. o., Chief Risk Officer (CRO)

Od czerwca 2019 r. Członek Zarządu CRO, odpowiedzialny za obszar zarządzania ryzykiem.Więcej

Mariusz Jelonek

Członek Zarządu PEKAO LEASING Sp. z o. o., Chief Compliance & Development Officer (CCDO)

Od maja 2021 r. pełni funkcję Członka Zarządu odpowiadając za Biuro Administracji i Zakupów, Zespół Zgodności, Ryzyka Operacyjnego, AML i RODO oraz nadzór operacyjny nad spółką zależną PeUF Sp. z o.o.Więcej

Tomasz Kisiel

Członek Zarządu PEKAO LEASING Sp. z o. o.,

Od maja 2022 r. pełni funkcję Członka Zarządu odpowiadając za obszar sprzedaży.Więcej

Piotr Górski

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Marcin Gadomski

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Magdalena Zmitrowicz

Członek Rady Nadzorczej

Michał Grodzki

Członek Rady Nadzorczej

Cezary Wołyniec

Członek Rady Nadzorczej

Informacja o realizowanej strategii podatkowej w 2021 r.

Informacja-o-realizowanej-strategii-podatkowej-PEKAO-LEASING-Sp.-z-o.o.-za-2021-r.pdf

Informacja o realizowanej strategii podatkowej w 2022 r.

Informacja-o-realizowanej-strategii-podatkowej-PEKAO-LEASING-Sp.-z-o.o.-za-2022-r.pdf