Siedziba rejestrowa

00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 53/57
KRS: 0000000867
NIP: 712-10-16-682, BDO 000030927
Kapitał zakładowy w wysokości: 241.588.600,00 złotych.
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
"PEKAO LEASING" Sp. z o.o. jest Spółką zależną od Banku Pekao S.A.

 

Centrala

00-609 Warszawa, Al. Armii Ludowej 26
tel.: +48 22 548 21 00
fax: +48 22 548 21 10

Szymon Kamiński

Prezes Zarządu „PEKAO LEASING” Sp. z o. o.

Od lutego 2020 r. pełni funkcję Prezesa „PEKAO LEASING” Sp. z o.o.Więcej

Maciej Kijo

Członek Zarządu „PEKAO LEASING” Sp. z o. o.

Od czerwca 2019 r. Członek Zarządu CRO „PEKAO LEASING” Sp. z o.o. odpowiedzialny za obszar zarządzania ryzykiem.Więcej

Bartosz Węsierski

Członek Zarządu „PEKAO LEASING” Sp. z o. o.

Od czerwca 2019 r. pełni funkcję Członka Zarządu CFO „PEKAO LEASING” Sp. z o.o. odpowiadając za obszar finansów i operacji.Więcej

Tomasz Styczyński

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Marcin Gadomski

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Tomasz Kubiak

Członek Rady Nadzorczej

Magdalena Zmitrowicz

Członek Rady Nadzorczej

Piotr Górski

Członek Rady Nadzorczej