Siedziba rejestrowa

00-950 Warszawa, ul. Grzybowska 53/57
KRS: 0000000867
NIP: 712-10-16-682
Kapitał zakładowy w wysokości: 241.588.600,00 złotych.
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
"PEKAO LEASING" Sp. z o.o. jest Spółką zależną od Banku Pekao S.A.

 

Centrala

00-609 Warszawa Al. Armii Krajowej 26
tel.: +48 22 548 21 00
fax: +48 22 548 21 10

Marta Wolańska

Prezes Zarządu „PEKAO LEASING” Sp. z o. o.

Od marca 2019 r. pełni funkcję Prezes „PEKAO LEASING” Sp. z o.o. odpowiadając za obszary: innowacji i produktów, sprzedaży, prawny, zasobów ludzkich, ubezpieczeń oraz administracji i zakupów.Więcej

Maciej Kijo

Członek Zarządu „PEKAO LEASING” Sp. z o. o.

Od czerwca 2019 r. Członek Zarządu CRO „PEKAO LEASING” Sp. z o.o. odpowiedzialny za obszar zarzadzania ryzykiem.Więcej

Bartosz Węsierski

Członek Zarządu „PEKAO LEASING” Sp. z o. o.

Od czerwca 2019 r. pełni funkcję Członka Zarządu CFO „PEKAO LEASING” Sp. z o.o. odpowiadając za obszar finansów i operacji.Więcej

Tomasz Styczyński

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Tomasz Kubiak

Członek Rady Nadzorczej

Marek Lusztyn

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Magdalena Zmitrowicz

Członek Rady Nadzorczej

Piotr Górski

Członek Rady Nadzorczej

Michał Lehmann

Członek Rady Nadzorczej