RODO

Klauzula informacyjna

"PEKAO LEASING” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-950), ul. Grzybowska 53/57, (dalej: my) Informuje, że wobec pozyskania przez nas od Ciebie Twoich danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej odpowiednio: „dane osobowe” oraz „RODO”), staliśmy się i pozostajemy administratorem tak pozyskanych danych osobowych.

Można się z nami kontaktować listownie na adres 00-609 Warszawa, al. Armii Ludowej 26, mailowo na adres: info@pekaoleasing.com.pl, telefonicznie pod numerem (22) 54 82 100 lub z inspektorem ochrony danych Urszulą Obarą e-mailem na adres: iod@pekaoleasing.com.pl .

W jakich celach są przetwarzane Twoje dane osobowe?
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w następujących celach:

 1. nawiązania z Tobą kontaktu w odpowiedzi na Twoje zapytanie o ofertę,
 2. realizacji naszych usług,
 3. marketingu naszych produktów lub usług. Twoje dane mogą być przetwarzane w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes jakim jest możliwość przedstawienia informacji o naszych usługach, przedstawienia ofert dopasowanych do Twoich potrzeb, zwiększenia sprzedaży naszych usług.

Przez jaki okres będą przechowywane Twoje dane osobowe?
W odniesieniu do świadczonych przez nas usług Twoje dane będą przetwarzane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach podatkowych, statystycznych, rozliczeniowych lub w celach dochodzenia roszczeń. W takim przypadku dane będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji tego typu celów.
Jeżeli chodzi o prowadzenie marketingu naszych produktów lub usług, Twoje dane będą przetwarzane w tym celu do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z naszych usług.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?
W odniesieniu do naszych usług Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. b) RODO (tj. konieczności dysponowania danymi na potrzeby podjęcia na Twój wniosek działań przed planowaną do zawarcia umową oraz w celu wykonania tej umowy, o ile zostanie ona zawarta).

 Jeżeli chodzi o prowadzenie marketingu naszych produktów lub usług, Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes administratora).

Wymóg podania danych
Podanie danych w celu realizacji naszych usług jest oparte na zasadzie dobrowolności, jednakże odmowa podania danych może uniemożliwić podjęcie działań, o które wnioskujesz.

Do jakich odbiorców przekazywane będą Twoje dane osobowe?
Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym - przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Twoje dane mogą być również przygotowane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania sądowego).

Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?
Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych:

 • prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
 • prawo żądania sprostowania danych
 • prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania, jak również sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu z uwagi na szczególną sytuację.

Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

 • prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.