W naszej codziennej pracy chronimy majątek Klientów i pomagamy im wtedy, kiedy najbardziej tego potrzebują. Na pierwszym miejscu stawiamy jakość w obsłudze umów i oferowanych rozwiązaniach ubezpieczeniowych. Dzięki temu budujemy pełne szacunku i zaufania długotrwałe relacje. Tym, co wyróżnia nas spośród Agencji Ubezpieczeniowych na polskim rynku, są zapał do pracy i indywidualne podejście do każdego Klienta. Dzięki naszym sprawdzonym i zrozumiałym ofertom ubezpieczeniowym nasi Klienci są pozbawieni trosk w razie powstania szkody.

Od dnia 01.03.2022 roku Agencją obsługującą Klientów w zakresie nowo wystawianych ofert ubezpieczeniowych jest PeUF Sp. z o. o., którego właścicielem jest PEKAO LEASING Sp. z o. o.
Spółka należy pośrednio do Grupy Banku Pekao S.A. oraz Grupy PZU S.A.

 

PeUF spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000869004, kapitał zakładowy 12.496.900,00 zł, REGON 387540512, NIP 7011004175, jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do rejestru agentów ubezpieczeniowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod nr 11252469/A i wykonuje czynności agencyjne na rzecz wielu zakładów ubezpieczeń na podstawie udzielonych pełnomocnictw. Wpis można sprawdzić na stronie https://rpu.knf.gov.pl/ wybierając „Agent” jako rodzaj podmiotu i podając przynajmniej jedną z danych Agenta: nr w rejestrze KNF, nazwę, nr NIP lub nr KRS.

SPRAWDŹ PRODUKTY UBEZPIECZENIOWE 

 
KONTAKT:

 

ZGŁOSZENIE SZKODY:
  • szkoda komunikacyjna lub kradzież -  tel. 22 54 82 444. W przypadku kradzieży należy niezwłoczne zawiadomić także Policję.
  • szkoda całkowita (zakwalifikowana) - tel. 22 54 82 282 lub 22 54 82 295
  • szkody majątkowe należy zgłaszać do zakładu ubezpieczeń zgodnie z posiadaną polisą:
  1. PZU - tel. 801 102 102
  2. Generali - szkody.korporacja@generali.pl (w zgłoszeniu proszę wskazać numer certyfikatu ubezpieczeniowego, umowy finansowania, datę, miejsce oraz okoliczności powstania szkody)

Po otrzymaniu numeru szkody z zakładu ubezpieczeń odeślij informację o zaistnieniu szkody wraz z numerem szkody, datą szkody oraz numerem umowy finansowania na adres: cls@pekaoleasing.com.pl
(w tytule wpisz: „szkoda majątkowa umowa leasingu ../…./..” )

Informacja o etapie rozliczenia umowy po szkodzie całkowitej lub kradzieży pojazdu: sck.peuf@pekaoleasing.com.pl

Adres korespondencyjny:  Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa

Dokumenty Agenta:

Informacja o Agencie

Klauzula Informacyjna Administratora Danych

Klauzula informacyjna Administratora Danych - Kontrahenci 

Pełnomocnictwo Agenta z PZU

Pełnomocnictwo Agenta z Hestia

Pełnomocnictwo Agenta z Europ Assistance

Pełnomocnictwo Agenta z Compensa

Pełnomocnictwo Agenta z Generali

Informacja o współpracy pomiędzy PEKAO LEASING Sp. z o.o. a PeUF sp. z o.o.

Pełnomocnictwo Agenta z Helvetia