Członek Zarządu PEKAO LEASING Sp. z o. o.
Od maja 2022 r. pełni funkcję Członka Zarządu PEKAO LEASING Sp. z o. o. 
W spółce od maja 2022 r. gdzie sprawuje funkcję Członka Zarządu.
W maju 2016 roku rozpoczął pracę w Banku Pekao S.A. jako Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu w Regionie Południowo-Wschodnim, a od listopada 2017 roku kontynuował karierę zawodową w Grupie Pekao na stanowisku Dyrektora Regionu Bankowości Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Warszawie. Powołany na stanowisko Członka Zarządu Pekao Leasing Sp. z.o.o z dniem 9 maja 2022 roku.

Karierę zawodową rozpoczął w 2006 roku w Raiffeisen Bank Polska S.A. w Pionie Bankowości Detalicznej, następnie w Pionie Bankowości Małych i Średnich Przedsiębiorstw, a od roku 2012 karierę w Deutsche Bank PBC S.A pełniąc funkcje eksperta. Następnie Bank BNP Paribas S.A i BGŻ BNP Paribas S.A pełniąc funkcje zarządzających Centrum Finansowym i Biznesowym Segmentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Regionach.

W ciągu szesnastu lat pracy w sektorze finansowym zdobył bogate doświadczenie zarówno w zakresie szerokiej działalności instytucji finansowych, w tym w szczególności w zakresie sprzedaży kredytów, leasingów, ryzyka, operacji oraz w zakresie różnych segmentów klientów tj. klientów detalicznych, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, klientów instytucjonalnych.
Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, podyplomowych studiów Executive MBA (EMBA) organizowanych przy Wydziale Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim oraz studiów podyplomowych na Wydziale Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej. Ukończył wiele szkoleń w zakresie zarządzania ryzykiem kredytowym, analizy finansowej i sprzedaży. W 2018 roku otrzymał tytuł SME SUPER STAR w kategorii Dyrektor Regionu SME w Banku Pekao.