Członek Zarządu PEKAO LEASING Sp. z o. o.

Od maja 2021 r. pełni funkcję Członka Zarządu PEKAO LEASING Sp. z o.o. odpowiadając za Biuro Administracji  i Zakupów, Zespół Zgodności, Ryzyka Operacyjnego, AML i RODO oraz nadzór operacyjny nad spółką zależną PeUF Sp. z o.o.

Posiada ponad 30-letnie doświadczenie zawodowe. Z Grupą PEKAO związany od lutego 2018 roku, kiedy objął funkcję Członka Rady Nadzorczej, a następnie Przewodniczącego Rady Nadzorczej w Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Doradca podatkowy. Posiada wiedzę ekspercką z zakresu prawa podatkowego i rachunkowości, a także corporate governance, zdobytą przez lata praktyki w charakterze doradcy podatkowego dla przedsiębiorstw prywatnych i państwowych. Od 1998 r. wpisany na listę doradców podatkowych. Od 2018 roku Członek Krajowej Rady Doradców Podatkowych w Warszawie.

W latach 2016-2018 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej, a następnie Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Polfa Tarchomin S.A. w Warszawie. Od roku 2019 jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej spółki MARR S.A. w Krakowie. 

W roku 2016 złożył ze skutkiem pozytywnym egzamin na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa.

Jest absolwentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.